Disclaimer

Disclaimerwww.winkeltjevanlynn.nl

Deze disclaimer is geschreven voor de website www.winkeltjevanlynn.nl. De informatie op deze website proberen wij actueel te houden. Toch kan het zijn dat deze onvolledig of verouderd is. De informatie die op de website wordt verstrekt is zonder enige waarborg of garantie, er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend. Wij zijn hierom niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het toepassen of opvolgen van verkregen informatie via deze website.

Gegevens
De gegevens die je aan ons verstrekt, en het actueel houden daarvan, bent je zelf verantwoordelijk voor. Onze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van deze gegevens.

Intellectueel Eigendomsrecht
Op alle content, zoals afbeeldingen, geluid, video, afbeelding geldt een intellectueel eigendomsrecht. Winkeltje van Lynn is rechthebbende van deze content. Dit betekent mede dat wij een rechtsgeldige licentie hebben voor het gebruik van deze content. De content op de website mag niet zonder onze toestemming gekopieerd, verveelvoudigd, gewijzigd, gepubliceerd of verspreid worden. Echter, mag de content wel gedeeld worden d.m.v. de social media pagina’s van Winkeltje van Lynn.

Prijzen
De prijzen op de website kunnen wijzigingen ondergaan. De geldende prijs is altijd de prijs zoals aangegeven op de website, op het moment van bestelling of een ander moment waarop de overeenkomst met de website is ontstaan. De prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten.

Derden
Wij zijn niet aansprakelijk voor inhoud geplaatst door derden op de website, reacties, nieuwsberichten of naar doorverwezen links (hyperlink) of de inhoud van embedded content. Noch zijn wij aansprakelijk voor gebroken links of de inhoud van websites van derden doordat deze wellicht kan veranderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst, waaronder gastblogs en reacties onder blogposts en nieuwsberichten of recensies. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud op websites van derden waarnaar door middel van een hyperlink naar verwezen wordt, noch zijn wij aansprakelijk voor de inhoud van embedded content, zoals video en audio, van derden die wij op deze website tonen. Links naar derden houden niet in elk geval een aanbeveling van die derde of de daar te vinden content of producten in. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebroken links of enig gevolg van het volgen van de link. Inhoud op websites van derden kan immers veranderen zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn.

Wijzigingen
Op de website en de daarbij pagina’s kunnen wijzigingen of verwijderingen op ontstaan. Deze kunnen plaatsvinden zonder voorafgaande kennisgeving daarvan. Helaas kunnen wij niet garanderen de website ononderbroken of foutloos zal functioneren.

Contact
Winkeltje van Lynn is ingeschreven bij de KVK onder het nummer: 75917548. Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen via info@winkeltjevanlynn.nl